PAYMENT (การชำระเงิน)

วิธีการชำระเงิน
ลูกค้าสามารถเลือกโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ 2 บัญชี ดังนี้

  • ธ. ไทยพาณิชย์ เลขที่ 010-3-07240-1ชื่อบัญชี บริษัทโมเดอร์นโอม โปรดักส์ จำกัด
  • ธ. กสิกรไทย เลขที่ 074-1-06088-4 ชื่อชื่อบัญชี บริษัทโมเดอร์นโอม โปรดักส์ จำกัด
  • หลังจากโอนเงินแล้วรบกวนลูกค้าแจ้งการโอนเงินทาง แจ้เว็บ โดยกดลิงค์นี้  http://www.walldee.com/billing
  • แจ้งผ่านทางโทรศัพท์เบอร์ 094-874-4028
  • แจ้งผ่านทาง ไลน์ Line application Lide id: @walldee ต้องมีเครื่องหมาย @ นำหน้าด้วยนะค่ะ